Veel vraag naar kantoorruimte

Veel kantoren hebben behoefte aan uitbreiding. Tweederde van de kantoorgebruikers verwacht binnen drie jaar meer personeel aan te nemen. Het is ook een inhaalslag, want de werknemer blijkt steeds krapper gehuisvest. In 1996 had hij nog 27,9 vierkante meter vloer tot zijn beschikking, inmiddels is dat 23,6 vierkante meter, zo blijkt uit marktonderzoek van adviesbureau Twijnstra Gudde. Kantoorhuurders betalen gemiddeld 295 gulden per m2, twee jaar geleden was dat nog 257 gulden.