Te veel gasten en te weinig tijd

Een zware delegatie uit de Tweede Kamer bezoekt de Nederlandse Antillen en Aruba. De politici willen de betrekkingen met de eilanden verbeteren. Ter plekke wordt het nut van het bezoek betwijfeld.

De fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben nauwelijks voet aan wal gezet op Sint Maarten voor een bezoek van ruim een week aan alle eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba, of de politieke emoties in de laatste resten tropisch Koninkrijk der Nederlanden lopen al hoog op. ,,Vertel ze, over onze ware band met de koningin en dat we ons afvragen of ze wel weet wat er hier allemaal gaande is!'', luidt het advies van de Sint-Maartense oppositiekrant Today aan Sarah Wescott-Williams, de politiek leidster van het eiland.

Steen des aanstoots is het geringe enthousiasme in de Nederlandse politiek voor een `status aparte', naar Arubaans model, waarvoor de bevolking van Sint Maarten zich vorig jaar per referendum heeft uitgesproken.

De politieke sterke man van Saba, waar men voor volgend jaar eveneens zo'n referendum in de zin heeft, kondigt al bij voorbaat aan ernstige twijfels te hebben over het bezoek van enkele uren dat de delegatie vandaag aan zijn eiland zal brengen. ,,De delegatie is te groot voor zinvolle gesprekken en het bezoek is veel te kort'', verklaart Will Johnson in het dagblad Daily Herald.

Het lijkt zo aardig, een reisje van de fractieleiders naar de Antillen. Onder de zon een beetje de betrekkingen verbeteren, en wie weet elkaar nog wat aftasten in het licht van het komende verkiezingsjaar. Onder het wakend oog van Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven lagen Melkert (PvdA), Dijkstal (VVD), De Hoop Scheffer (CDA), de Graaf (D66), Rosenmöller (Groen Links) en Van Dijke (ChristenUnie) al spoedig in het zilte nat voor het hotelstrand. De heenreis was, zo viel in de delegatie te vernemen, goed verlopen. De stoel naast Ad Melkert was leeg gebleven in de business class. Dijkstal en De Graaf hadden de tijd aangenaam koutend doorgebracht, en zelfs schertsenderwijze een `oppositieakkoord' gesloten, voor het geval dat.

Nog maar nauwelijks waren de besprekingen met de Staten van Sint Maarten begonnen, of De Graaf ontving al een telefoontje van zijn partijgenoot Theo Adamse, een ambtenaar van het Haagse ministerie van Financiën die sinds een jaar op Sint Maarten was gedetacheerd om de financiële dienst van het eilandbestuur te hervormen. Dat is overigens geheel in overeenstemming met de algehele voorkeur van Nederland dat de kwaliteit van bestuur en rechtsstaat van de eilanden moet worden versterkt. Pas als dat is gebeurd, valt überhaupt te denken over een `status aparte' voor meer eilanden binnen het Koninkrijk, en over het slaken van de banden binnen de Nederlandse Antillen.

Die banden worden op Sint Maarten en Saba vooral als een overheersing door Curaçao ervaren. Adamse blijkt echter door de autoriteiten van Sint Maarten met onmiddellijke ingang de laan te zijn uitgestuurd – wegens overdreven schraapzucht.

    • Raymond van den Boogaard