Status Peper

Het betoog van de heer Duivesteijn inzake de omstreden status van dr. Peper gaat ten onrechte voorbij aan het feit dat het openbaar ministerie als zijn oordeel te kennen heeft gegeven dat hij door het plegen van een of meer strafbare feiten de gemeente Rotterdam voor zeker bedrag heeft benadeeld en dat slechts op voorwaarde van terugbetaling van dit bedrag van vervolging is afgezien.

Peper had ervoor kunnen kiezen niet aan de voorwaarde te voldoen en het oordeel van het OM door de rechter te laten toetsen. Ook wie het voldoen aan de voorwaarde niet als erkenning van schuld wil zien, kan niet ontkomen aan de conclusie dat Peper ervoor heeft gekozen de vraag of de opvatting van het OM inzake zijn integriteit al dan niet juist is, onbeslist te laten en dat consequentie van die keuze is dat zijn integriteit en daarmee zijn geschiktheid voor welke functie dan ook in het openbaar bestuur altijd omstreden zal blijven.

    • Mr.W.J. Meulenkamp