Sportkoepel heeft geen gaten in begroting

Sportkoepel NOC*NSF heeft deze week gelden beschikbaar gesteld aan de sportbonden voor de Spelen van 2004. Er zitten geen gaten in de begroting.

Voordat er getallen werden genoemd, wilde voorzitter Hans Blankert gezegd hebben dat NOC*NSF geen grote zak met geld heeft, waarvan de inhoud linea recta naar de sportbonden wordt doorgesluisd. De sportkoepel zit weliswaar niet slecht bij kas, maar investeert alleen in de voorbereiding op de Olympische Spelen van Athene in 2004 bij gebleken geschiktheid van team of atleet. Bovendien komt NOC*NSF nog acht miljoen gulden tekort ter dekking van alle programma's.

Op grond van de 42 miljoen gulden die in de aanloop naar `Athene' beschikbaar is, veronderstelden sommige bonden gaten in de begroting te kunnen dichten door hun olympische aanvraag op te schroeven. Namens het Team de Mission verklaarde technisch directeur Joop Alberda, dat alle toewijzingen van die franje zijn ontdaan. De bonden werden daarentegen wel geconfronteerd met de nieuwe verplichting dat 65 procent van de toegewezen som wordt uitgekeerd en de resterende 35 procent pas wordt betaald na volledige financiële verantwoording.

Als uitgangspunt bij de beoordeling van de ingediende plannen van de sportbonden is NOC*NSF uitgegaan van het principe loon naar prestatie. Bonden die het goed hebben gedaan tijdens de Spelen van Sydney, konden op een voorkeursbehandeling rekenen. Zwemmers, ruiters, judoka's, hockeyers, roeiers, wielerenners, taekwondoka's en zelfs zeilers hoeven niet ontevreden te zijn. Die sporten zijn ruim beloond voor het jaar 2001, ofschoon de zeilers aanzienlijk minder krijgen dan was aangevraagd.

Ten aanzien van het atletiek heeft Team de Mission een uitzondering op die regel gemaakt. Vanwege de olympische grootheid van die sport heeft NOC*NSF besloten atletiek als speerpunt aan te merken. De atleten kunnen voor dit jaar ongeveer een even groot bedrag (840.000 gulden) tegemoet zien als de zeer succesvolle zwemmers.

Op jaarbasis heeft Team de Mission twee miljoen gulden meer toegewezen dan de begroting toestaat. Het bestuur gaat akkoord met een beetje creatief boekhouden, maar heeft met Alberda en de zijnen wel een inspanningsverplichting afgesproken om in totaliteit acht miljoen op te hoesten. Men denkt via sponsors en de overheid dat gat te kunnen dichten.

De bedragen die gisteren tijdens een persconferentie op Papendal openbaar werden gemaakt, gelden alleen voor het 2001 en geven een indicatie voor de toewijzingen in de komende jaren. Maar een garantie is dat niet.

Elk jaar worden de programma's opnieuw getoetst door Team de Mission, hetgeen ook betekent dat laag ingeschaalde atleten bij progressie de komende jaren voor meer geld in aanmerking kunnen komen.

    • Henk Stouwdam