Sociale dienst

Niet minister Vermeend heeft de gewezen GroenLinkse Amsterdamse wethouder Frank Köhler beentje gelicht maar het is omgekeerd. Uit het onderzoek van 25 accountants van Sociale Zaken blijkt dat Köhler erin is geslaagd zoveel mogelijk Amsterdammers werkloos te houden. Ondanks veel vacatures en tegenwerking van de gemeenteraad. Köhler boycotte Vermeend. Voor Köhlers sociale dienst is een uitkering geen vangnet voor wie buiten zijn schuld niet kan werken maar een bewuste keuze. Amsterdam heeft tien procent geregistreerde werkloosheid, in werkelijkheid is het meer. Klanten worden zelden geprikkeld tot werken. De rechtmatigheid van uitkeringen wordt niet vastgesteld, boetes nooit opgelegd, kortingen niet toegepast en fraude wordt vrijwel nooit onderzocht. Fraudeonderzoek komt ook zo weinig voor in Amsterdam.

Köhler heeft de milieuvretende economische groei in Amsterdam afgeremd. Een klinkend resultaat dat Köhler kan gebruiken voor zijn eventuele campagne voor het Kamerlidmaatschap volgend jaar. Stem GroenLinks: nog meer uitkeringen dan bij de PvdA, minder groei en dus een beter milieu.

    • Maarten Huygen