Salarissen leraren gaan extra omhoog

Het onderwijspersoneel krijgt de komende twee jaar een extra salarisverhoging. Bovenop de eerder afgesproken verhoging van 4,25 procent in 2001 komt nog een salarisverhoging van 3,75 procent.

Hierover hebben minister Hermans en staatssecretaris Adelmund van Onderwijs gisteren met onderwijsbonden en werkgevers een akkoord bereikt. Zij hebben daartoe de bestaande CAO opengebroken en met elf maanden verlengd tot februari 2003. Alle partijen reageerden enthousiast op het akkoord.

De CAO heeft betrekking op ongeveer 300.000 mensen die in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs werken. Met de overeenkomst is het miljard verdeeld dat Hermans in de voorjaarsnota extra ter beschikking stelde. In de twee jaar waarvoor het akkoord geldt gaat het in totaal om 2,3 miljard gulden extra.

De onderhandelingen zijn volgens alle partijen soepel verlopen, mede doordat minister Hermans ruim een miljard extra per jaar te besteden had. Toch wil Hermans niet spreken van een `poen-akkoord': ,,We hebben niet alleen maar meer geld gegeven, we hebben ervoor gezorgd dat de sector daar geld krijgt waar het nodig is.'

Ook de onderwijsbonden zijn tevreden. Volgens een woordvoerder is er, boven iedere verwachting, een akkoord bereikt waarin zowel de docenten als het ondersteunend personeel er evenredig op vooruit gaan. Ze spreekt van een inhaalslag, waarmee de sector weer concurrerend wordt op de arbeidsmarkt: ,,Vooral voor herintreders en leraren in opleiding wordt het vak veel aantrekkelijker.'

Docenten en ander onderwijspersoneel bereiken in de nieuwe overeenkomst drie tot vier jaar eerder het maximumsalaris en kunnen zo na achttien jaar in de hoogste schaal komen. Onderwijspersoneel dat al het maximum verdient, krijgt een extra toelage van, afhankelijk van de functie, vierhonderd of zeshonderd gulden.

Een onderdeel van de extra salarisverhoging is de verhoging van de eindejaarsuitkering, waarmee de door de bonden felbegeerde dertiende maand in het onderwijs dichterbij komt. De uitkering gaat 3,75 procent van het totale salaris bedragen. De bonden streven naar 8,75 procent. Voorts is het budget dat scholen naar eigen inzicht mogen besteden aan personeelsbeleid met 580 miljoen gulden verhoogd: een verdubbeling. Met dit bedrag krijgen onderwijsinstellingen meer ruimte om bijvoorbeeld leraren te belonen die extra taken op zich nemen, of personeel aan te nemen voor ondersteunend werk. Met die maatregel hopen de partijen de werkdruk en het ziekteverzuim tegen te gaan. Per basisschool is hiervoor gemiddeld 50.000 gulden beschikbaar, in het voortgezet onderwijs 400.000 gulden.

Gerectificeerd

Salaris leraren

In het artikel Salarissen leraren gaan extra omhoog (in de krant van zaterdag 16 juni, pagina 1) staat dat ook onderwijspersoneel in het hoger beroepsonderwijs profiteert van de extra salarisverhoging. Dit is onjuist. De afgesproken salarisverhoging komt ten goede aan leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.