Ontvangst van Máxima door kabinet

Het kabinet houdt komende vrijdagmiddag een officiële ontvangst op het ministerie van Algemene Zaken voor prins Willem-Alexander en zijn verloofde Máxima Zorreguieta. Het paar, dat op 2 februari volgend jaar in Amsterdam in het huwelijk treedt, wordt door premier Kok voorgesteld aan alle ministers, gevolmachtigd ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba en de staatssecretarissen. Aansluitend is er een zitting van de rijksministerraad in de Trêveszaal, bijgewoond door de kroonprins en Máxima, waarbij de premier en de vice-premiers Jorritsma en Borst een toelichting zullen verschaffen over de werkwijze van het kabinet.

De ontvangst door het kabinet vormt het begin van een reeks officiële bezoeken ter introductie van Máxima Zorreguieta in de Nederlandse samenleving. Na de zomervakantie volgt een tournee langs alle provinciehoofdsteden.

Het programma wijkt af van de wijze waarop in 1965 de verloofde van prinses Beatrix, Claus von Amberg, in Nederland werd geïntroduceerd. Na de aankondiging van de verloving, op 28 juni, werd het paar meteen de volgende dag in de Trêveszaal ontvangen door het kabinet-Cals en in de Ridderzaal door de leden van de Staten-Generaal. Een dag later volgde een ontmoeting met de leden van de Raad van State. Deze ontvangsten werden bijgewoond door koningin Juliana en prins Bernhard.

Koningin Beatrix en prins Claus zullen volgende week en de komende maanden niet betrokken zijn bij de introductie van Máxima. Het verloofde paar zal ook niet, in afwijking van de procedure in 1965, door de Staten-Generaal worden ontvangen voordat het parlement de Toestemmingswet voor het huwelijk heeft goedgekeurd, zo bevestigt F. Korthals Altes, de voorzitter van de Verenigde Vergadering. De Toestemmingswet wordt op dinsdag 3 juli behandeld in de Ridderzaal, in een Verenigde Vergadering van beide Kamers der Staten-Generaal.

Senaatsvoorzitter Korthals Altes zegt niet te kunnen aangeven wanneer wel is voorzien in een officiële ontmoeting tussen parlementariërs en het paar: ,,Daarover moet ik eerst nog overleggen met de voorzitter van de Tweede Kamer.'' Naar verwachting wordt het officiële treffen nog gearrangeerd voordat de Tweede Kamer op donderdag 5 juli met zomerreces gaat.

Prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta zijn afgelopen donderdagmiddag op het Amsterdamse stadhuis ontvangen door burgemeester Cohen, waarna zij een bezoek hebben gebracht aan de Westerkerk. Dit voedt de verwachting dat het huwelijk hier op 2 februari kerkelijk wordt bevestigd, maar de Rijksvoorlichtingsdienst zegt hierover nog geen nadere mededeling te kunnen doen.

Een commissie uit de Staten-Generaal heeft afgelopen week enkele tientallen schriftelijke vragen naar de regering gestuurd, ter voorbereiding van het debat op 3 juli. De fractie van GroenLinks wil onder meer weten of Máxima een `voorkeursbehandeling' heeft gekregen om de Nederlandse nationaliteit te verwerven, waar andere gegadigden vaak ,,jarenlange zeer frustrerende'' procedures moeten doorlopen. De PvdA vraagt zich af of bij de naturalisatie is overwogen voortaan Máxima te schrijven zonder accent op de a.