Microsoft en Den Haag 3

Door zich met huid en haar aan Microsoft te verkopen, werkt Den Haag zich behoorlijk in de nesten. In de eerste plaats zullen de kosten, die uiteindelijk ten laste van de burger komen, waarschijnlijk veel te hoog uitvallen. In de tweede plaats is het aannemelijk dat de betrouwbaarheid van het systeem te wensen zal overlaten. Microsoft laat keer op keer zien dat het elke vorm van normalisering op IT-gebied tegenwerkt. Het in zee gaan met zo'n fabrikant is een blamage voor een overheid. Die zou zich immers in het algemeen belang moeten inspannenvoor normalisering, ook op IT-gebied. Een soortgelijk informatieproject dat onlangs door Microsoft voor de Britse overheid is opgezet heeft inmiddels kritiek geoogst omdat is gebleken dat alleen gebruikers van Microsoft-programmatuur toegang tot de – openbaar bedoelde – informatie hebben.

Microsoft is door lagen en listen groot en bijna oppermachtig geworden. Het is de hoogste tijd dat die macht wordt gebroken.

    • Ir. T. Komor