Microsoft en Den Haag 2

Het wordt tijd dat wij begrijpen hoe diep Microsoft in de Nederlandse samenleving is doorgedrongen. Onlangs vernam ik dat op de MEAO's de leerlingen alleen leren omgaan met Microsoftproducten omdat de werkgevers dat willen. Ook in de gezondheidszorg en op de burelen van de lagere overheden zie je bijna alleen MS-producten. Dat door deze keuze en eventuele aangegane contractuele bindingen met Microsoft alle concurrentie in de software-industrie de das is omgedaan, daar staat niemand bij stil. Een overheid die zo handelt maakt zich medeschuldig aan monopolistische praktijken.

    • L. Meertens