Microsoft en Den Haag 1

De heer Van der Weel schrijft in deze krant van 8 juni dat de strategische samenwerking tussen Microsoft en de gemeente Den Haag de Haagse burger slechts nadelen brengt. De indruk wordt gewekt alsof de gemeente Den Haag met de duivel zelf een pact is aangegaan. Niets is minder waar.

Vanaf het moment dat Den Haag haar voortrekkersrol in gemeentelijk ICT-land ging vervullen heeft ze gezocht naar samenwerkingsverbanden met verschillende partijen. Eerdere samenwerking met KPN en Casema in Residentienet is daar een goed voorbeeld van. Die samenwerking is er niet op gericht preferente posities aan bepaalde bedrijven te gunnen. Daar zouden we als gemeente niet bij gebaat zijn. Bovendien verzet Europese en Nederlandse mededingingsregelgeving zich daartegen.

Nee, de gemeente zoekt samenwerking om haar technisch-inhoudelijke kennis te versterken, financieel meer mogelijkheden te hebben en het draagvlak te verbeteren voor alle projecten. Het feit dat met bedrijven strategische allianties worden aangegaan houdt niet in dat andere bedrijven geen kans krijgen.

We zoeken als gemeente naar de beste oplossingen voor onze burgers en werken dan ook bij voorkeur samen met bedrijven die bewezen hebben die oplossingen te kunnen bieden. De gemeente Den Haag heeft geen enkele intentie haar burgers waar dan ook toe te verplichten als het gaat om dienstverlening en gegevensontsluiting. Microsoft is een van de belangrijkste pleitbezorgers van XML als wereldstandaard waarmee bij uitstek platformonafhankelijke gegevensuitwisseling mogelijk wordt gemaakt tussen verschillende applicaties. Met andere woorden: iedere burger moet, vanuit welk systeem dan ook, toegang kunnen krijgen tot de Haagse netwerken.

De gemeente Den Haag neemt de komende jaren een belangrijke strategische stap in de richting van een volledig aanbod aan elektronische overheidsdiensten. Microsoft past uitstekend in onze doelstellingen omdat het bedrijf ons behulpzaam kan zijn onze voorhoederol te bevestigen. En dat heeft alleen maar grote voordelen voor de e-overheidsmarkt als geheel.

    • Gemeente den Haag
    • Wilbert Stolte
    • Wethouder Media-