Meer school

Basisschoolleerlingen leren in vier dagen evenveel als in vijf, constateerde de Nijmeegse universiteit in opdracht van staatssecretaris Adelmund. Dus kunnen scholen makkelijk een dag extra dicht, vindt het instituut. Dat onderzoek was niet nodig geweest. De schoolweek is al eerder teruggebracht van zes dagen tot vijf. Leerlingen hoeven niet veel te leren op de basisschool, tenminste niet in cognitieve vakken. Een geïndividualiseerd uurtje per dag zou genoeg zijn, weten ouders die thuisonderwijs hebben gegeven.

Op school leren kinderen wel met elkaar om te gaan, ordelijk gedrag, georganiseerde spelletjes of het niet-cognitieve zingen. Dat kan beter over vijf dagen worden gespreid. Dat is ook prettiger voor moeders die van de overheid massaal de arbeidsmarkt op moeten. Bij een vierdaagse schoolweek zouden ze een dag extra vrijaf moeten bedingen. Voor het eerst is dan de schoolweek korter dan de werkweek. Voor de extra buitenschoolse opvangcentra zijn weer geen mensen omdat moeders de arbeidsmarkt niet op kunnen, want kortere schoolweken en ga zo door. De wens tot inkrimping van de schoolweek komt niet van ouders of leerlingen. Het is bedoeld om onderwijzers meer vrijaf te geven. Voorlopig moeten scholen minstens vijf ochtenden in de week open blijven met zo nu en dan een middagje vrij.

    • Maarten Huygen