LITERATUUR

Voor zijn roman `Geheime kamers' ontving auteur Jeroen Brouwers deze week de Multatuliprijs 2001 (15.000 gulden) van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

`Jeroen Brouwers laat met Geheime kamers zien dat er uit stront en modder, hysterie en overspel, uit bloed, zweet en tranen, uit de hele benauwende veste die het leven heet, toch nog iets moois kan opbloeien. [...] Het is vooral de laconieke toon die de roman, bij alle dramatiek, prettig dicht bij de grond houdt.'

Janet Luis, 17 oktober 2000

Uitg. Atlas, ƒ 49,90