LANDBOUW 2

Karel Knip zet in `Veel wieden en schoffelen' (W&O, 19 mei) de voor- en nadelen van biologische landbouw op een rij. Maar de 1400 boeren die de biologische landbouw hebben gemaakt komen er niet in voor en de geraadpleegde wetenschappers schetsen een te beperkt beeld. Zo wordt het artikel academisch en hypothetisch.

Biologische landbouw is door boeren en consumenten uitgevonden en inderdaad niet door de wetenschap. De Europese regelgeving geeft boer en consument een helder normenstelsel (geen kunstmest, geen bestijdingsmiddelen en voldoende licht, lucht en beweging voor de dieren). De biologische landbouw is door de praktijk ontwikkeld zonder noemenswaardige wetenschappelijke ondersteuning vanuit de Landbouwuniversiteit Wageningen. In dit (financiële) vacuüm heeft het Louis Bolk Instituut de afgelopen 25 jaar gepionierd door samen met biologische boeren wetenschappelijk onderzoek te ontwerpen en te toetsen.

Enkele hoopvolle voorbeelden uit deze gezamelijke aanpak:

- Omdat het ideale model van het gemengde bedrijf economisch niet haalbaar lijkt, hebben we met biologische veehouders en akkerbouwers `koppelbedrijven' ontwikkeld. Zo kunnen de veehouders en akkerbouwers ieder hun eigen specialisme versterken en toch de kringloop van nutriënten gezamenlijk beheren door uitwisseling van mest, voer en stro.

- Omdat organische mest de basis is voor een vruchtbare bodem en gezonde gewassen brengen we boeren en onderzoekers, compostbedrijven en beleidsmedewerkers samen rondom de mesthoop. Daar ontstaan nieuwe perspectieven voor de omgang met mest.

- Samen met akkerbouwers en veredelaars ontwikkelen we de biologische veredeling als praktisch alternatief voor genetisch gemanipuleerde gewassen. We zoeken passende rassen met goede smaak, goede weerbaarheid tegen ziekten en plagen en aangepaste groei op biologische grond.

- Omdat biologische fruitteelt in Nederland moeilijk is, werken we met retailers en fruittelers aan `Appels van stand', smakelijke appels die hun prijs waard zijn.

De biologische landbouw is nog niet af, maar biologische boeren verdienen een pluim. Ze laten ons zien dat duurzame landbouw meer is dan een modewoord uit een beleidsnota.

Het wordt hoog tijd dat landbouwwetenschappers biologische boeren, als ervaringswetenschappers in een duurzame vorm van landbouw, accepteren.