Juist meer ambtenaren

Hartenwens van zeventig procent van de Britten vlak voor de verkiezingsoverwinning van premier Blair: nationaliseer de spoorwegen. Niet de markt maar de overheid zorgt het beste voor de klant.

De teneur van de tweede wens van Britse kiezers gaat daar tegenin: ziekenfondspatiënten moeten ook in particuliere ziekenhuizen behandeld kunnen worden. Die zijn beter dan staatshospitalen.

De keuze tussen overheid of markt ligt voor de meeste kiezers niet zo principieel als voor politici. De wens tot privatisering of verzelfstandiging van de spoorwegen leefde wel bij politici en topambtenaren in Brussel, Den Haag of Londen maar niet bij gebruikers. Als het mislukt, verlangt de kiezer terug naar de overheid. Waarom dan dat plan van het nieuwe Leefbaar Nederland om het aantal ambtenaren met een kwart te verminderen? Vergeleken met het buitenland heeft Nederland er al zo weinig. Nederland is veel geld kwijt aan meer dan twee miljoen uitkeringen maar weinig aan ambtenaren. Eén op de negentien Nederlanders is in overheidsdienst, versus bijvoorbeeld één op de zeventien Amerikanen. Nederlandse ambtenaren kunnen hun werk nauwelijks aan. Kiezers constateren eerder een tekort dan een teveel. Deelnemers aan een PvdA-ledenforum wensten dan ook meer wijkagenten en die zijn ook ambtenaar.

    • Maarten Huygen