`Joegoslavië dreigt uiteen te spatten'

Joegoslavië ,,spat uiteen'' als het wetsontwerp over de samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal niet door het parlement wordt aangenomen. Dat zei gisteren de Joegoslavische vice-premier Miroljub Labuš.

Het Joegoslavische federale parlement zal zich de komende dagen bezighouden met het wetsontwerp, dat donderdag is goedgekeurd door de Joegoslavische regering. Labuš zei gisteren dat als het parlement het wetsontwerp afwijst, er ,,noch een federale regering, noch een federale staat overblijven.'' ,,Het land zal uiteen spatten'', aldus de vice-premier, die tevens minister van Buitenlandse Economische Relaties is.

Bij de stemming binnen de ministersploeg stemden de negen Servische ministers, allen lid van de Democratische Oppositie van Servië DOS, vóór, en stemden de zes ministers van de Montenegrijnse Socialistische Volkspartij SNP tegen. De SNP heeft de afgelopen weken ondanks zeer zware druk van de DOS, de federale president Koštunica en de internationale gemeenschap geweigerd haar verzet tegen het wetsontwerp op te geven. Het voorziet onder andere in de mogelijkheid, Joegoslavische staatsburgers als ex-president Miloševic uit te leveren aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. De SNP heeft met Miloševic samengewerkt tot diens val in oktober vorig jaar. Haar verzet tegen het wetsontwerp stoelt op de vrees dat Montenegrijnen in het algemeen en leden of leiders van de SNP in het bijzonder aan het VN-tribunaal kunnen worden uitgewezen. De SNP wil verdachten van oorlogsmisdaden in eigen land berechten.

Als het wetsontwerp niet door het parlement wordt aangenomen, wachten Joegoslavië zware sancties: de Amerikaanse regering heeft samenwerking met het tribunaal als voorwaarde gesteld voor economische hulp. Een afwijzing zou betekenen dat de VS wegblijven van de grote donorconferentie van 29 juni, als - naar wordt gehoopt - 1,2 miljard aan hulpgelden voor Joegoslavië wordt opgehaald. Andere donors haken dan mogelijk eveneens af. Als de donorconferentie mislukt, zal de Joegoslavische economie naar verwachting verder in het slop raken, komt van de wederopbouw van het land niets terecht en vreest Belgrado sociale onrust.

In het federale parlement beschikt DOS niet over de vereiste meerderheid om het wetsontwerp aangenomen te krijgen: ze heeft 58 van de 138 zetels. De DOS is aangewezen op de 28 zetels van de Montenegrijnen. De socialisten - de partij van de gedetineerde ex-president Miloševic - zal met haar 44 stemmen zeker tegen stemmen, net als de Radicale Partij, die over vijf zetels beschikt.