Jeugdhulp Utrecht weigert jonge allochtone crimineel

De jeugdhulpverlening in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bekommert zich niet langer om het lot van jonge Marokkaanse criminelen in de wijk. De Stichting Welzijn Zuid-West heeft daartoe besloten nadat ongeveer veertig jongens tussen 16 en 25 jaar stelselmatig vernielingen aanrichtten in buurthuizen en jongerenwerkers bedreigden. De jongeren worden sinds kort door portiers geweerd uit de buurthuizen.

R. Bochardt, manager jeugdbeleid van de welzijnsstichting, onderschrijft de wens van de Utrechtse korpschef P. Vogelzang om het jeugdstrafrecht voor een categorie `onverbeterlijke' minderjarige delinquenten op te rekken. Daarmee is de intensieve samenwerking in Utrecht tussen welzijnswerk, politie en justitie om een harde kern van Marokkaanse jongeren te begeleiden, mislukt.

Volgens Bochardt gaat het om jongens die ten minste drie ernstige strafbare feiten hebben gepleegd: zedendelicten, inbraak of beroving met geweld en aanzetten tot prostitutie. ,,Hun geweten is niet op orde. Ze stelen van elkaar en zetten iemand om niets een mes op de keel.'' De jeugdhulpverlening richt zich alleen nog op jongeren die een eerste strafbaar feit hebben begaan. Bochardt: ,,Zij zijn nog gevoelig voor de agogische aanpak.''

Voor de harde kern is het welzijnswerk een dekmantel die hun criminele activiteiten aan het oog onttrekt, signaleert Bochardt. ,,Sommigen hebben een heel hulpverlenersverleden achter de rug. Ze weten precies wat je wilt horen en tonen berouw op het juiste moment.''

De afgelopen twee jaar heeft de overheid jaarlijks 2,5 miljoen gulden geïnvesteerd in het samenwerkingsproject `Nieuwe Kansen' om de dagelijkse gang van zeshonderd jongeren in de wijken Kanaleneiland en Hoograven te registreren. Daardoor kon het aantal jongerenwerkers worden uitgebreid van 7 tot 24. Meer geld uitgeven aan de begeleiding van de groep van veertig heeft volgens Bochardt geen zin. ,,Geld is niet het issue. Al had ik tachtig jongerenwerkers: je kunt hooguit de groei indammen.''

Behalve voor zwaardere straffen pleit de manager jeugdbeleid voor een spartaanse heropvoeding in een soort `kampement van Lubbers', een experimentele behandelinrichting in Flevoland waar begin jaren negentig Marokkaanse jongeren discipline werd bijgebracht.

Begin juli brengt staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) een bezoek aan Kanaleneiland om zich op de hoogte te stellen van de situatie.