Imams

De directeur van de Milli Görüs Haci Karacaer zegt (Z, 19 mei): de reactie op de Rotterdamse imam zou niet zo heftig zijn geweest als een kleine christelijke partij zo'n stelling over homoseksualiteit had verkondigd. Maar een kleine christelijke groepering, de Morele Herbewapening, droeg vier decennia geleden zo'n mening uit. De veronderstelling van Karacaer wordt weerlegd door te herinneren aan de publiekelijke afkeuring die daarop volgde.

    • Alexander Jansen Huizen