God 4

Piet Borst schrijft dat hij atheïst is, met andere woorden dat hij niet gelooft in het bestaan van God of een god, zich daarbij beroepend op Darwin, alsof Darwin en God elkaar uitsluiten. Borst geeft aan dat er desalniettemin 100.000 godsdiensten op aarde zijn. Het zou voor hem pleiten al hij het atheïsme als een van de 100.000 godsdiensten zou beschouwen.

    • Mr. W. Dirkzwager