God 3

Piet Borst op zijn best. Erg ingenomen met zijn eigen ideeën en volstrekt onverdraagzaam ten opzichte van die van andersdenkenden. In W&O van 2 juni was God aan de beurt.

Dean H. Kenyon, hoogleraar biologie en medeauteur van het in 1969 verschenen boek Biochemical Predestination is tot de conclusie gekomen dat het `fundamenteel onwaarschijnlijk is dat materie en energie zich vanzelf tot levende systemen hebben gevormd.' In het boek The Nature of Universe schrijft Sir Fred Hoyle: `In plaats van de fantastisch kleine waarschijnlijkheid te aanvaarden dat het leven door blinde natuurkrachten is ontstaan, schijnt het beter te veronderstellen dat de oorsprong van het leven een opzettelijke intellectuele daad was. Misschien aanleiding om wat genuanceerder aan te kijken tegen het bestaan van een Schepper. Atheïsme? Nee dank u.

    • A. Jutte Amsterdam