Geen alternatief voor kerktelefoon

Door de weigering van de kabelmaatschappijen om kerkdiensten via de kabel door te geven blijkt er geen alternatief voor de traditionele kerktelefoon. Het Interkerkelijk contact in overheidszaken en de landelijke organisatie kerktelefoon hebben er gisteren bij de Tweede Kamer op aangedrongen de kostenstijging van de kerktelefoon te compenseren. Vorig jaar verhoogde KPN op last van telecomtoezichthouder OPTA de tarieven van 7 naar 36 gulden per aansluiting per maand. Tussen de 80.000 en 100.000 mensen kunnen via de kerktelefoon thuis de kerkdienst van hun gemeente of parochie volgen.