FRANSE ASTROLOGIE

Ze was de vaste astrologe van president Mitterrand, die ze met raad en daad bijstond tijdens de Golfoorlog, en De Telegraaf ruimt elke week een halve pagina voor haar in. Maar de afgelopen weken was ze het middelpunt van een affaire die heel intellectueel Frankrijk in opschudding bracht. En dat alles omdat `hofastrologe' Elisabeth Teissier begin april met succes haar proefschrift verdedigde aan de Sorbonne. Later deze zomer krijgt ze haar doctorstitel. Niet in de astrologie, zoals ze zelf gehoopt had, maar in de sociologie. Tien jaar lang heeft ze eraan gewerkt om zo de `misdaad' recht te zetten die in de zeventiende eeuw was begaan door Colbert, minister van financiën onder Lodewijk de Veertiende, toen hij de astrologie van de Sorbonne had verbannen.

In haar proefschrift analyseert Teissier de wijze waarop de Franse intellectuele elite zich de afgelopen jaren heeft opgesteld tegenover de astrologie. Tenminste, zo beweert ze op haar website. Anderen menen dat op tal van plaatsen in het bijna negenhonderd pagina's tellende geschrift `analyse' ontaardt in een schaamteloze aanval op de ``wetenschappelijke ideologie'' van haar tegenstanders die de ``onweerlegbare bewijzen'' voor de invloed der planeten stelselmatig zouden onderdrukken. Teissier, aldus de kritiek, baseert zich op persoonlijke ervaringen en brieven van lezers, verwijst zeer selectief en rukt citaten uit hun verband.

Was het aanvankelijk grote bezwaar tegen het verlenen van de doctorstitel aan Teissier dat zij de astrologie daarmee bij het grote publiek als een serieuze wetenschap kon presenteren, inmiddels heeft de affaire zich verbreed tot de vraag hoe kwaliteitsnormen bij sociaal wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. In dat verband heeft een groep van 370 sociologen de rector van de Sorbonne verzocht de officiële registratie van het proefschrift uit te stellen en het werk nog eens voor te leggen aan een groep onafhankelijke deskundigen.De kans daarop is verwaarloosbaar klein: Teissiers proefschrift is academisch goedgekeurd.

    • Rob van den Berg