DE WEEK

BENT U WEL

ethisch genoeg? Licht u niet de hand met de wet, drinkt u Max Havelaar-koffie en vindt u een `exhibitionistische' salarisverhoging onkies?

Bij de Amsterdamse sociale dienst heerst wetteloosheid. Men controleert er te weinig op fraude. Voor zover er controle is, gaat de fraudeur meestal vrijuit. Dat hebben accountants van het ministerie van Sociale Zaken geconstateerd. Hoe groot de chaos is bewees het Amsterdamse commentaar: de problemen zijn binnen een jaar niet opgelost. Daar kon u gif op innemen. Amsterdam als nooit tevoren: heldhaftig, vastberaden en barmhartig.

DE BESTUURSVOORZITTER

van ABN Amro, R. Groenink, krijgt dit jaar 38 procent erbij, exclusief bonus en opties. Een jaar geleden brak in Noorwegen, een van de rijkste landen ter wereld, een staking uit tegen de excessieve salarisstijging onder topmanagers. Noorse werknemers protesteerden daarmee tegen de schending van de sociale consensus. Hier plaatst de FNV een advertentie. De nieuwe Labour-regering heeft de bevriezing van de salarissen opgeheven. Haar salarissen. Premier Blair krijgt er 47.000 pond (170.000 gulden) bij. De vakbonden die klagen over lage lonen voor onderwijzers en verplegend personeel riepen meteen: meten met twee maten. New Labour.

DE TWEEDE KAMER

drinkt het al: Max Havelaar-koffie. De 500 grootste ondernemingen in Nederland wordt dezer dagen door de gelijknamige stichting gevraagd hetzelfde te doen. Daarmee zegt de stichting in te spelen op de vele pleidooien voor ethisch ondernemerschap. Op het ministerie van Jan Pronk drinken ze Douwe Egberts-koffie.

PRONK WIL

bedrijven dwingen tot milieuvriendelijke gedrag. Veel LPG-stations, koelinstallaties, opslagplaatsen en rangeerterreinen in woonwijken voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Dat staat in zijn deze week gepubliceerde Milieubeleidsplan. Over 30 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen met de helft zijn verminderd. Totale kosten ter verbetering van het milieu: 40 gulden per Nederlander per jaar. Een habbekrats voor duurzaamheid. Kritiek was er ook: op die liefst 30 jaar. In 2021 sluit in Duitsland de laatste van de 19 actieve kerncentrales. Duurt te lang, protesteerde Greenpeace tegen het besluit van de roodgroene regering.

IN NEDERLAND

groeit het stroomverbruik explosief. In elke kamer staat wel een tv of computer en de mobiele telefoon moet steeds weer worden opgeladen. Het hardst stijgt het verbruik in de dienstensector (servers!) De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar mogelijke illegale staatssteun aan Electricité de France. Minister Jorritsma van Economische Zaken zei in Parijs dat Nederland ,,een beetje geïirriteerd'' is over het meten met twee maten door Frankrijk. Wel elders belangen opkopen, maar de eigen stroommarkt afschermen.

President Bush probeerde in Gotenburg begrip bij de Europeanen te kweken voor zijn doodverklaring van het Kyoto-protocol. Hij erkent inmiddels dat het broeikaseffect bestaat.

ZIJN STRIJD OP

leven en dood zette KPN deze week voort. Commissarissen grijpen in. De topman spreekt tegen het personeel sussende woorden. De koers was terug op zijn historische dieptepunt. Speculaties in de media worden nadrukkelijk tegengesproken.

Nokia bracht met zijn winstwaarschuwing de nekslag toe aan het laatste optimisme op de telecommarkt. Philips' chips maken verlies. Deutsche Telekom en British Telecom hopen door samenwerking hun kosten voor 3G, strohalm voor de Europese telecomwereld, te delen.

Sony, waarmee het noodlijdende Ericsson voortaan zijn mobieltjes maakt, gaat in bankzaken. Op internet. De tradiditionele Japanse banken vrezen voor hun impopulariteit nog meer.

SPRINGEN VROUWEN

anders met geld om dan mannen? Ja, meent de Rabobank, die in Nederland een speciale website voor vrouwen begint. Voor bank- en verzekeringszaken.

AXA, HET FRANSE

verzekeringsconcern, zag zijn oprichter en president-commissaris anderhalve dag in de cel verdwijnen. Hij zou de hand hebben gelicht met de wet. Net als de bestuursvoorzitter. Ze worden verdacht van witwaspraktijken. De president-commissaris heeft destijds het kruis van eer ontvangen. Een code voor ethiek was beter geweest?

    • Paul Friese