BROEIERIGE ATMOSFEER

Dat was een vreemde verrassing: de naam van Richard Lindzen onder een rapport waarin het bestaan en gevaar van klimaatverandering en broeikaseffect werd bevestigd. Vorige week verscheen het rapport `Climate Change Science' van de National Academy of Sciences waarin dat het geval was. Het rapport was op verzoek van president Bush opgesteld. Het Witte Huis had de NAS een maand eerder gevraagd nog eens kort samen te vatten wat de voornaamste zekerheden en onzekerheden zijn in het wetenschappelijke broeikasdebat. En nog eens na te gaan of er wezenlijke verschillen zaten tussen de onverkorte IPCC-rapporten en de bondige samenvattingen daarvan die in overleg met beleidsmakers worden opgesteld. De NAS had snel een commissie van elf klimaatdeskundigen bijeengebracht die nog voor Bush' reis naar Europa rapporteerden.

Het werd een kort rapport (19 pagina's) dat van een uitputtende samenvatting (5 pagina's) werd voorzien (zie http://books.nap.edu). En het is Bush niet bevallen, want de conclusies waren nauwelijks anders dan die van het IPCC. Geen wonder, veel van de commissieleden traden eerder als auteur voor dat panel op. Zo kwam het natuurlijk dat zij niets schokkends te melden hadden over de verschillen tussen de onverkorte IPCC-rapporten en de samenvattingen. En de gelegenheid te baat namen om aan te dringen op extra ondersteuning van het IPCC.

Afgezien van de pijnlijke misrekening van het Witte Huis dus niet bijzonders. Behalve dan de naam van Richard Lindzen als een van de ondertekenaars. Lindzen, hoogleraar meteorologie aan het MIT, verzet zich al ruim tien jaar met hand en tand tegen de IPCC-conclusies. Hijzelf hanteert een theorie waarin verandering van de waterdampconcentratie in de atmosfeer alle mogelijke opwarming compenseert en hij liet tot dusver geen gelegenheid voorbijgaan werk en deelnemers van het IPCC als benedenmaats af te doen. Zijn kwaadaardigheid en welbespraaktheid en de gewoonte altijd `op de man' te spelen hebben hem veel publiciteit bezorgd. Deze Richard Lindzen zet opeens zijn handtekening onder een rapportje dat het werk van het IPCC `bewonderenswaardig' noemt?

Nee, vreemder nog. Deze Lindzen blijkt sinds kort ook lead author van een IPCC-rapport. Wat is er in hemelsnaam met hem gebeurd? Wel, daar komt de buitenstaander niet helemaal achter. Een ding staat vast: afgelopen dinsdag liet hij in de Wall Street Journal weten dat hij helemaal niet gelooft dat het klimaat door de mens gaat veranderen. De samenvatting van het NAS-rapport was haastig geschreven en had essentiële zaken uit het onverkorte rapport genegeerd. Bovendien was verzuimd te vermelden dat er onder de elf deskundigen geen consensus bestond. Lindzen meent nog steeds dat het broeikaseffect niet bewezen is en dat het met het klimaat nog alle kanten op kan. De IPCC-conclusies geven de Amerikaanse regering onvoldoende houvast voor beleid, het huidige Kyoto-protocol schiet tekort. En het belangrijkste broeikasgas is waterdamp. En Lindzen is niet `om'.

    • Karel Knip