VS en EU nog oneens over klimaat

De Amerikaanse president George W. Bush en de Europese regeringsleiders zijn gisteren in het Zweedse Gotenburg niet nader tot elkaar gekomen over het Kyoto-protocol uit 1997 over klimaatverandering.

Wel is afgesproken dat speciale gezanten gaan zoeken naar ,,een vaste procedure voor samenwerking'' bij de bestrijding van het broeikaseffect. Ook heeft Bush toegezegd om ondanks de meningsverschillen alles te zullen doen om te voorkomen dat de klimaatconferentie volgende maand in Bonn mislukt. Bonn is een vervolg op de mislukte conferentie vorig jaar in Den Haag, waar Europa en de VS (toen nog onder de regering-Clinton) het niet eens kon worden over de doelstellingen van Kyoto.

De Amerikaanse president is er gisteren in geslaagd om veel van het wantrouwen weg te nemen. Volgens de Franse president, Jacques Chirac, die zich eerder op de dag kritisch over het Amerikaanse klimaatbeleid had uitgelaten, zullen de VS en de EU uiteindelijk overeenstemming over Kyoto bereiken. ,,De EU en de VS moeten een wereldwijde verantwoordelijkheid nemen met een wereldwijd partnerschap'', zei de Zweedse premier Göran Persson, de huidige EU-voorzitter.

Bush sprak na het diner met de Europese leiders van een constructieve discussie over het ,,openen van nieuwe kanalen voor samenwerking'' bij de aanpak van het klimaatprobleem. Wetenschap en technologie kunnen volgens Bush het broeikaseffect afremmen zonder dat de economische groei wordt afgeremd. Bush wijst het Kyoto-protocol af als basis voor aanpak van het klimaatprobleem. De Europese regeringsleiders herhaalden gisteren het Kyoto-protocol te zullen ratificeren.

Bush en de Europese leiders zijn het eens geworden over een nieuwe onderhandelingsronde over liberalisering van de wereldhandel die in november moet beginnen. Daarbij moet bijzonder rekening gehouden worden met de mening van niet-gouvernementele organisaties tegen negatieve gevolgen van de globalisering en met de bijzondere belangen van ontwikkelingslanden.

Bush stelde zijn partners gerust over de Amerikaanse militaire aanwezigheid op de Balkan. ,,We zijn samen naar Zuid-Oost Europa gegaan en we zullen het gezamenlijk verlaten'', verzekerde hij.

Premier Kok hield er rekening mee dat Europa en de VS het de komende maanden ,,in samenspraak'' eens worden over herziening van het ABM-verdrag, dat ontwikkeling van een door Bush gewenst antiraketschild belemmert. Volgens Kok stamt het verdrag ,,uit een vorige periode'' en moet het ,,kritisch worden herzien''. Vandaag houdt Bush in Polen. een rede over een ,,verenigd en vrij'' Europa. De toespraak, waarnaar met veel belangstelling wordt uitgezien, moet de weg vrijmaken voor uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting.

    • Ben van der Velden