Verwerken afval kost dit jaar 3 miljard

De kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van huishoudelijk afval lopen dit jaar op tot drie miljard gulden, zes procent meer dan vorig jaar. Per huishouden zijn de kosten minder snel gestegen, met 4,7 procent, doordat het aantal huishoudens toeneemt.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Afval Overleg Orgaan (AOO) naar gemeentelijkie afvalstoffenheffingen. In het AOO werken rijk, provincies en gemeenten het afvalbeleid uit. Huishoudens betalen nu gemiddeld 470 gulden voor het inzamelen, transporteren en verwerken van huishoudelijk afval.

Het meeste huishoudelijk afval wordt afgevoerd naar verbrandingsinstallaties. Een deel van dit afval wordt gestort, ondanks een vijf jaar geleden ingevoerd verbod op het afvoeren van huishoudelijk afval naar stortplaatsen. Er worden regelmatig ontheffingen op dit verbod verleend doordat de afvalberg groeit en verbrandingsinstallaties te weinig capaciteit hebben. De installaties mogen ook niet uitbreiden omdat dit volgens de politiek het verkeerde signaal zou zijn.

Minister Pronk (VROM) zet in op meer preventie voor het ontstaan van afval en op het bevorderen van hergebruik; het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval en het scheiden van papier en kunststof uit huishoudelijk afval.

De kosten voor verbranding en storting van huishoudelijk afval zijn dit jaar 850 miljoen gulden. De tarieven die verbrandingsinstallaties hanteren, lopen uiteen van 159 gulden per ton in Amsterdam en omgeving, tot 286 gulden in Roosendaal en omgeving, waar een relatief kleine verbrandingsinstallatie staat. Gemiddeld betaalt een huishouden 131 gulden vor dit tarief, ofwel 28 procent van de totale afvalkosten per huishouden.

Bij de cijfers is het inzamelen, transporteren en verwerken van bedrijfsafval niet meegerekend.