`Veiligheid is top-item PvdA'

De PvdA haalt minister Korthals (VVD) rechts in op het gebied van preventief fouilleren. Tweede-Kamerlid Kuijper (PvdA) vindt dat niet vreemd. `Onze partij is ongetwijfeld aan het veranderen.''

Het Tweede-Kamerlid Arie Kuijper (die in 1998 met 1852 stemmen in het parlement kwam) verdedigde gisteren tijdens het parlementair debat met minister Korthals namens de PvdA het standpunt dat ook zonder rechterlijke toetsing vooraf - zoals Korthals wil - er ruimere bevoegheden voor de politie moeten komen bij het preventief fouilleren van burgers.

Is het niet gek dat de PvdA een VVD-bewindsman op zo'n principieel punt rechts inhaalt?

,,Een wetgever moet nu eenmaal wetten maken die de maatschappij veiliger maakt. Er is in de samenleving een ontwikkeling gaande naar meer geweld en meer wapens. Als er weer een meisje wordt doodgeschoten, staat iedereen te roepen dat er wat moet gebeuren en vervolgens vergeet iedereen het weer door een ander incident. Ik wil wat doen''.

,,Ik werk ook aan een wetsvoorstel dat de politie de zelfstandige bevoegheid geeft om in het hele land auto's op wapens te kunnen controleren. Ik heb zestien jaar bij de douane gewerkt en duizenden wapens in beslag genomen. Het is uitermate zorgwekkend dat steeds meer mensen in het handschoenenkastje een wapen hebben liggen. Vaak is het geladen. Soms is het een gaspistool maar daar kan ook mee worden gedreigd. Dat mag niet langer. Veiligheid is nu een top item voor de PvdA''.

Toch denkt Korthals dat voor de handhaving van dezelfde veiligheid meer rechtswaarborgen nodig zijn.

,,Korthals heeft een tijdje geleden geroepen dat er genoeg bevoegdheden zijn maar dat die onvoldoende worden benut. Door die houding hebben we een half jaar verloren. Korthals was vroeger strafadvocaat en daarom is hij zo terughoudend. Maar ik vind dat er teveel ellende is en we mogen niet doen alsof ons dat niets interesseert. De kwestie van de rechtsstatelijkheid van de maatregelen is in dit geval minder zwaarwegend dan het probleem van de onveiligheid''.

Ook bij het sluiten van deals met criminelen wil de PvdA verder gaan dan de VVD. Is dit een trend?

,,Onze partij is ongetwijfeld aan het veranderen. Veiligheid is onze prioriteit geworden''.