Rapport over vader Máxima `verhult'

Het rapport van de Amsterdamse hoogleraar M. Baud over de vader van Máxima Zorreguieta, de verloofde van kroonprins Willem-Alexander, ,,verhult en minimaliseert'' de werkelijke rol van burgerfunctionarissen als Jorge Zorreguieta tijdens de Argentijnse dictatuur. Dat schrijft de Utrechtse hoogleraar antropologie en Argentinië-deskundige A. Robben in het juli-augustusnummer van Internationale Spectator, maandblad van het Instituut Clingendael.

Zorreguieta was van 1976 tot 1981 (onder-)staatssecretaris van Landbouw in de militaire regering van generaal Jorge Videla. Tijdens dit bewind zijn naar schatting tussen de 10.000 en 30.000 mensen omgekomen. Volgens Robben geeft Baud de indruk dat de `technocratische' burgerbewindslieden en de militairen zich tijdens de dictatuur met verschillende zaken bezighielden. Zo ontstaat het beeld dat Zorreguieta ,,weinig meer te verwijten valt dan een pro forma morele verantwoordelijkheid als lid van een militaire regering''. ,,De werkelijkheid was gecompliceerder'', aldus Robben. Ministeries speelden volgens hem een actieve rol bij de vervolging van vermeende tegenstanders van het regime. ,,Het gevolg van de keuze deze informatie niet te presenteren, is dat het rapport toewerkt naar het beeld van de heer Zorreguieta als een toegewijde, apolitieke technocraat'', schrijft Robben. Hij plaatst zijn kritische kanttekeningen in een bespreking van Bauds rapport `Militair geweld, burgerlijke verantwoordelijkheid'. Dat rapport, geschreven in opdracht van premier Kok, verscheen op 31 maart gelijktijdig met de bekendmaking van de verloving van de kroonprins en Máxima. Mede op basis van de negatieve conclusies in het rapport over zijn persoon besloot de vader van Máxima niet bij het huwelijk aanwezig te zullen zijn.

Robben verwijt Baud niet te zijn ingegaan op de ,,directe gevolgen'' van het economisch beleid van het regime-Videla voor ,,de arbeidsverhoudingen, de werkomstandigheden en de ontmanteling van de vakbonden''. De antropoloog wijst ook op de ,,duidelijk politieke'' rol van Zorreguieta, onder meer bij de voorbereiding van de coup. ,,Zorreguieta bepaalde het landbouwbeleid en trof maatregelen die het leven van alledag op het platteland op ingrijpende wijze troffen'', schrijft Robben. Hij meent dat indien Baud zou zijn ingegaan op de relatie tussen het staatssecretariaat van Landbouw en de militairen, ,,het beeld waarheidsgetrouwer en het morele oordeel harder uitgevallen'' zou zijn.

Baud zegt het ,,niet eens'' te zijn met de kritiek van Robben. Hij schrijft een korte reactie in hetzelfde nummer van het maandblad.

Zorreguieta

www.clingendael.nl