Ramsj

Klaus Bussmann (ed.):

1648, war and peace in Europe.

Gebonden, Münster/Osnabrück 1998, van ƒ153,60 voor ƒ49,50. De Slegte.

Lijvige catalogus, behorende bij een expositie die in 1998 in Münster en Osnabrück werd gehouden ter gelegenheid van het 350-jarige bestaan van de Westfaalse vredesverdragen: het verdrag tussen Spanje en de Verenigde Provinciën (de Vrede van Münster) dat een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, en het verdrag tussen Duitsland, Frankrijk en Zweden waarmee de Dertigjarige Oorlog werd afgesloten. Uitvoerige tekst die zowel de politieke als de militaire kanten van beide oorlogen belicht. Fraai geïllustreerd.

    • Henk Lagerwaard