`Plannen tegen rampen zijn niet zaligmakend'

De Rekenkamer hecht te veel waarde aan de aanwezigheid van rampenbestrijdingsplannen. Afwezigheid daarvan betekent niet dat hulpdiensten onvoldoende zijn voorbereid op een eventuele ramp. Niettemin is de aandacht voor rampenbestrijding nog niet hoog genoeg.

Dit zeggen vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg. Zij reageren hiermee op een onderzoek dat de Rekenkamer gisteren publiceerde over rampenbestrijding. Door een gebrekkige organisatie en afwezigheid van bestrijdingsplannen zou de veiligheid onvoldoende zijn gewaarborgd.

,,Als er geen bestrijdingsplan beschikbaar is, betekent dat niet dat hulpdiensten niet goed zijn voorbereid', verklaart J. Eigeman namens de VNG. Elk bestrijdingsplan behandelt een bepaald risico, zoals bijvoorbeeld een ongeluk van een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Wanneer zo'n specifiek bestrijdingsplan nodig is, neemt de burgemeester daarover een beslissing. Rampenplannen, waarvan elke gemeente er een heeft, bevatten meer algemene informatie. ,,Het papier van bestrijdingsplannen is vooral nodig om zekerheid te geven aan het bevoegd gezag', aldus Eigeman.

De provincies, die alle plannen moeten controleren, hebben daarvoor nog geen toetsingscriteria. Voor rampenbestrijdingsplannen worden die momenteel ontwikkeld, voor rampenplannen nog niet. ,,Er zijn in de loop der jaren heel wat boeken en handleidingen verschenen, maar die hebben niet het gewenste effect gehad', zegt commissaris van de koningin M.Jager (Flevoland). ,,Die houding wordt door de maatschappij niet meer gepikt.'

In hun rampenplan horen gemeenten een inventarisatie te maken van risico's, maar slechts 60 procent doet dit volgens de Rekenkamer. Een risicoanalyse die duidelijk kan maken met welke middelen eventuele rampen kunnen worden bestreden, wordt door slechts 22 procent gemaakt. Eigeman wijt dit gebrek aan inventarisatie en analyse aan een gebrek aan financiële middelen, ,,maar er is geen sprake van onoverzichtelijke risico's waarbij burgers dag-in dag-uit gevaar lopen'.

Ook de kwaliteit van rampenoefeningen wordt nauwelijks getoetst. Het Landelijk Beraad Rampenbestrijding, waarin alle verantwoordelijke overheden zijn vertegenwoordigd, probeert kwaliteitscriteria op te stellen en het gebruik hiervan te controleren.

Gerectificeerd

Rampenplannen

In het artikel Plannen tegen rampen zijn niet zaligmakend (in de krant van vrijdag 15 juni, pagina 3) staat dat provincies niet beschikken over toetsingscriteria voor rampenbestrijdingsplannen. Dat is onjuist. Het Interprovinciaal Overleg heeft criteria opgesteld na onderzoek van de Algemene Rekenkamer, dat plaatshad tussen augustus 2000 en januari 2001. Voor de beoordeling van overkoepelende rampenplannen bestaan nog geen criteria.