Ontslag na weigering homo's te trouwen

De gemeente Leeuwarden wil een ambtenaar, die weigert twee homoseksuele paren te trouwen, wegsturen. Het college van B en W wil haar contract, dat vorig jaar nog met vijf jaar werd verlengd, ontbinden. Hiervoor wordt juridisch advies ingewonnen. De ambtenaar, N. Eringa-Boomgaard, weigert op grond van gewetensbezwaren paren van gelijk geslacht in de echt te verbinden. Zij beroept zich op godsdienstige gronden.

Eringa is de enige van de acht Leeuwarder ambtenaren van de burgerlijke stand die geen homo's wil trouwen. Volgens B en W is er geen plaats voor ambtenaren die weigeren de wet uit te voeren. Bovendien, zegt het college, gaat er van een weigering een discriminerende werking uit.

De zaak kwam aan het rollen door voorzitter R. Grossnickel van het COC Friesland, die Eringa uitkoos als ambtenaar voor een huwelijkssluiting van twee homo's. Toen zij aangaf dat niet te willen, kaartte hij de zaak aan bij het gemeentebestuur. Hij voelde zich ,,persoonlijk gekwetst'' door de afwijzing. Grossnickel eiste in een gesprek met verantwoordelijk wethouder B. Bilker (CDA) dat Eringa's contract zou worden ontbonden. Grossnickel: ,,Bilker zei dat ze goed functioneerde en dat hij rekening had te houden met de gevoelens van anderen. Ik denk dat hij nu door de rest van B en W is teruggefloten.''

De kwestie is extra pijnlijk voor de gemeente omdat burgemeester L. van Maaren-van Balen (PvdA) en wethouder A. Brok (VVD) zich eerder verzetten tegen de mogelijkheid dat gemeenten in een reglement ruimte lieten voor ambtenaren van de burgelijke stand met gewetensbezwaren. Brok kaartte de zaak al enkele jaren geleden aan bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Waarom de gemeente Leeuwarden eerder het contract met ambtenaar Eringa desalniettmin verlengde, is onduidelijk.

In de praktijk gaan de meeste gemeenten flexibel om met ambtenaren met gewetensbezwaren. Als zij tegen homohuwelijken zijn, hoeven ze die in de praktijk niet te voltrekken.

Voorzitter Grossnickel van het COC Friesland juicht het ontslag van Eringa toe. Hij nam onlangs strafpleiter G. Spong in de arm om een strafklacht wegens discriminatie in te dienen bij het Leeuwarder openbaar ministerie tegen de gemeente en Eringa. Hij stelt de klacht nu uit.

De Christen Unie in de Tweede Kamer heeft gepleit voor een regeling voor ambtenaren die uit geloofsoverwegingen principieel geen homohuwelijken willen sluiten.