Netelenbos ziet af van HSL-Oost

Het kabinet heeft vanmorgen ingestemd met een voorstel van minister Netelenbos (Verkeer) om definitief af te zien van de hogesnelheidslijn-Oost. Voor deze verbinding van Amsterdam via Utrecht naar Duitsland zou naast de bestaande spoorlijn een nieuwe worden aangelegd. Volgens Netelenbos is het voordeel van de dure verbinding te gering.

Een nieuwe spoorlijn zou 7 miljard gulden gaan kosten, terwijl de tijdwinst volgens onderzoek niet noemenswaardig is. Netelenbos heeft daarom gekozen voor de zogenoemde benuttingsvariant. Die komt neer op verdubbeling van het spoor bij een paar knelpunten tussen Utrecht en de grens, ondertunneling van overgangen en extra geluidwerende maatregelen.

Het besluit komt Netelenbos na recente moeizame discussies over tolpoorten, Betuwelijn, Schiphol en NS, opnieuw te staan op een aanvaring met de Tweede Kamer. De coalitiefracties PvdA, VVD, D66 en de oppositiefracties CDA, GroenLinks en ChristenUnie, hebben eerder duidelijk gemaakt dat er een volwaardige hogesnelheidslijn moet worden gerealiseerd. Dat zou een vrijwel volledige verdubbeling betekenen van het spoor tussen Amsterdam en de Duitse grens.

De variant van Netelenbos vraagt een investering van 1 miljard gulden. Volgens de minister draagt de HSL-Oost niet bij aan de welvaart van het hele land, waardoor de kosten van de verdubbeling (die wel door alle belastingbetalers wordt opgebracht) eigenlijk te hoog zijn. De tijdwinst over de nieuwe HSL naar Frankfurt zou slechts negen minuten bedragen.