Intimidatie door bestuur Leiderdorp

De Nationale Ombudsman heeft in een rapport harde kritiek geuit op burgemeester Zonnevylle van Leiderdorp. Die heeft zich tijdens een vergadering in maart 2000 over de komst van een zogeheten jongerenontmoetingsplek (JOP) onbehoorlijk gedragen richting wijkbewoners.

In het rapport stelt ombudsman R. Fernhout dat Zonnevylle de bewoners onder ontoelaatbare druk heeft gezet om in te stemmen met de komst van de ontmoetingsplaats. Volgens enkele aanwezigen zou de JOP niet zorgen voor een afname van de overlast door jongeren. Zonnevylle zou tijdens een heftige woordenwisseling hebben gesuggereerd dat, wanneer de wijkbewoners niet zouden instemmen met de komst van het jongerencentrum, hij de politie opdracht zou geven niet meer te reageren op meldingen van overlast door de buurtbewoners.

,,De intensiteit van de discussie verklaart wellicht het maken van een opmerking, maar rechtvaardigt deze niet'', stelt de ombudsman. ,,Dit geldt des te sterker indien – zoals in dit geval – een dergelijke opmerking door betrokkenen als drukmiddel ervaren of opgevat wordt.'' De uitspraken van de burgemeester waren voor de wijkbewoners de aanleiding om de ombudsman in te schakelen.

Het rapport komt op een voor Zonnevylle ongelegen moment. Onlangs lekte uit dat hij kandidaat is voor de vacante burgemeesterspost van Oosterhout.