`Gulheid werkgever bedreigt economie'

Werkgevers hebben het afgelopen jaar te gemakkelijk CAO's voor twee jaar afgesloten met een te hoge loonstijging. Dat is slecht voor de economie.

Dat zegt voorzitter Jacques Schraven van werkgeversvereniging VNO-NCW vandaag in een interview met deze krant. Schraven: ,,Die afspraken zijn onverstandig. Als werkgevers hebben we misschien te laat ingezien hoe ernstig het met de economie gesteld is. De remweg van de loon-prijsspiraal wordt door meerjarige CAO's alleen maar verlengd. Dat is jammer.''

Net als de afspraken voor dit jaar, gaan veel CAO's die lopen tot 2003 uit van een loonstijging van vier procent. Die trend moet nu juist doorbroken worden om te voorkomen dat de Nederlandse economie stagneert, meent Schraven. Hij zegt wel te beseffen dat het bedrijfsbelang af en toe zwaarder weegt dan het algemene economische belang. ,,Werkgevers hebben geen zin in ieder jaar die trammelant over de lonen.''

De werkgeversvoorzitter doet zijn uitspraken aan de vooravond van het zogenoemde Voorjaarsoverleg, dat komende maandag wordt gehouden.

INTERVIEWpagina 12