Geld voor schoonmaak van scholen

Scholen in het basisonderwijs krijgen vanaf 2002 per jaar 44 miljoen gulden extra voor schoonmaak van de gebouwen, zo schrijft staatssecretaris van onderwijs K. Adelmund aan de Tweede Kamer in een toelichting op de voorjaarsnota.

In totaal telt Nederland ongeveer 7500 basisscholen.

De Tweede Kamer vroeg om meer geld voor de schoonmaak van scholen, nadat in april uit een onderzoek van TNO was gebleken dat de hygiëne op scholen ver beneden de maat was. Bij de stakingen in het onderwijs eerder dit jaar was meer geld voor schoonmaak een van de eisen van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Volgens de bond is er 600 miljoen gulden nodig om de hygiëne op lagere scholen op orde te krijgen.

Een woordvoerder van de Aob zegt dan ook dat 44 miljoen gulden veel te weinig is: ,,Schoonmaakbedrijven zijn erg duur, en daarom voor scholen al snel een bezuinigingspost.'' Met de 6.000 gulden die gemiddeld per school beschikbaar komt, is volgens de Aob-woordvoerder niet zo gek veel te bereiken.

Het bedrag van 44 miljoen is onderdeel van een pakket van 144 miljoen gulden die Adelmund jaarlijks extra te beschikking stelt voor schoonmaak, leermiddelen, gebouwonderhoud, meubilair en administratie. Het budget voor schoonmaak is volgens een woordvoerder van het ministerie niet ,,geoormerkt'', scholen mogen uiteindelijk zelf bepalen waar het geld het meest nodig is.

De woordvoerder van de AOb zegt op zich tevreden te zijn met de autonomie die de basisscholen krijgen, maar wijst op het gevaar dat het geld uiteindelijk niet aan schoonmaak besteed wordt, omdat een paar extra schoonmaakuren per week niet zo heel veel zoden aan de dijk zet: ,,Uit onze onderzoeken blijkt dat zowel ouders als personeel erg veel waarde hechten aan een betere hygiëne, daarom zou een beetje meer sturing wel gewenst zijn.

Behalve slechte hygiënische omstandigheden constateerde TNO in het onderzoek dat er op veel scholen sprake was van brandgevaar, en dat er in veel basisschoolgebouwen asbest verwerkt was. Ook was er volgens het onderzoeksinstituut sprake van geluidshinder en laat de verlichting vaak te wensen over. Door het gebrek aan geld voor professionle schoonmakers springen op veel scholen de ouders bij.