De vakantieman

De Nederlandse oud-premier, tegenwoordig Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, schreef er geschiedenis mee. Nadat uitzendbedrijf Content in opspraak raakte met de inkoop van eigen aandelen en de verstrekking van personeelsopties vlak voor de overname door het Belgische Creyf's, vond Ruud Lubbers – toenmalig lid van de raad van commissarissen – een unieke verdediging om zijn rol als toezichthouder te verantwoorden.

Hij was slechts `commissaris-op-afstand': eigenlijk te weinig betrokken bij het dagelijkse reilen en zeilen van Content. Daarom kon Lubbers moeilijk aangesproken worden op een aantal dubieuze transacties van de onderneming en haar bestuurders, zo was zijn lezing.

De eerste volgeling van Lubbers' exegese meldt zich. Bij KPN wordt momenteel op volle kracht aan allerhande transacties gewerkt, die het karakter van de onderneming ingrijpend zullen veranderen.

President-commissaris ir. K. Hubée van KPN neemt de interpretatie van Lubbers alleen wel erg letterlijk. Terwijl het telecombedrijf in acute nood verkeert, naarstig op reddingsplannen wordt gestudeerd en de commissarissen Risseeuw en Eustace full time meedraaien met Paul Smits en de zijnen, is de voorzitter van het toezichthoudende orgaan met vakantie.

Commissaris Hubée zit aan de andere kant van de wereld. Tot 5 juli vertoeft hij in Zuid-Afrika. Gelukkig ligt het land in dezelfde tijdzone als het hoofdkantoor in Den Haag. Daardoor kan er `voortdurend' contact worden gehouden met de voormalige bestuurder van Philips. Bellen is voorlopig core business bij KPN.

    • Jeroen Wester