Arbitrageanten onder druk

Dit zijn zenuwslopende tijden voor arbitrageanten, die speculeren op prijsverschillen van vergelijkbare aandelen, obligaties of opties op verschillende financiële markten.

Het was toch al een mager jaar voor ze, nu het aantal overnames sterk is teruggelopen. Maar wat het allemaal nog erger maakt, is dat een grote deal - het bod van 36 miljard dollar van General Electrics (GE) op Honeywell - aan een zijden draadje hangt. Als GE en de Europese Commissie niet tot een vergelijk komen, zullen de arbitrageanten grote verliezen lijden.

Er is niet makkelijk achter te komen wat er bij deze deal precies op het spel staat, maar een schatting is wel te maken. Als we aannemen dat de arbitageanten nu 25 procent van Honeywell bezitten, is hun gezamenlijke belang 9 miljard dollar waard. Dat is natuurlijk niet allemaal weg als de deal niet doorgaat. De grootte van de pijn hangt af van wat er gebeurt met het verschil tussen de waarde van het bod van GE en de koers van Honeywell.

Op een gegeven moment, toen de arbitrageanten dachten dat de deal een intikkertje was, bedroeg dat verschil niet meer dan 2 procent. Maar naarmate het tromgeroffel van de antitrustautoriteiten in Brussel luider werd, klom het naar rond de 30 procent.

Honeywell heeft de afgelopen week in een rap tempo zijn overnamepremie in rook zien opgaan, terwijl de arbitrageanten in grote haast geprobeerd hebben om hun shortposities in GE in te dekken.

Als de deal mislukt, zal het verschil nog groter worden. Het potentiële verlies voor de arbitrageanten kan dan op 3 miljard dollar uitkomen.

Zelfs àls GE en Brussel op het laatste moment overeenstemming bereiken - wat niet waarschijnlijk lijkt - dan nog is het evident dat de arbitrageanten te veel geld in kas hebben voor veel te weinig deals. Onderzoek van de Hennessee Group, een adviesorgaan voor hedge funds, laat zien dat het gemiddelde nettorendement van de arbitragefondsen vorig jaar 18 procent bedroeg. Zulke makkelijk verkregen winsten trokken nog meer geld aan: het kapitaal van de arbitrageanten groeide met 42 procent, inclusief de behaalde winsten.

Deze toename van het kapitaal, in combinatie met de schaarste aan deals, heeft tot gevolg gehad dat de rendementen onder druk zijn komen te staan. De gemiddelde rendementen liggen dit jaar onder de 5 procent, aldus Hennessee.

De arbitrageanten lijden onder hetzelfde alles of niets-verschijnsel dat onderzoekers van de markten al sinds het bijbelse Egypte kennen. Het enige verschil is dat de Egyptenaren zeven vette jaren hadden voordat de zeven magere jaren begonnen. Op de financiële markten duurt de cyclus aanmerkeljk korter.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Edward Chancellor