Score examens valt positief uit

De centrale eindexamens zijn dit jaar goed verlopen. De 200.000 leerlingen hebben ,,naar verwachting'' gescoord, zo heeft de centrale eindexamencommissie vanmorgen laten weten. Ook de scholieren die volgens het zogenoemde studiehuis zijn opgeleid. Vandaag en morgen krijgen de examinandi te horen of ze geslaagd zijn.

Uit de resultaten blijkt volgens de examencommissie dat de scholieren goed zijn voorbereid door hun docenten. De commissie trekt uit de resultaten de voorzichtige conclusie dat de invoering van de Tweede Fase wat prestaties betreft in elk geval niet tot onoverkomelijke problemen leidt. ,,Het was voor onszelf ook een beetje examen'', aldus een woordvoerder, die spreekt van ,,een goed jaar''.

In het vwo deden 33.500 scholieren examen. Daarvan deden ruim 7.500 leerlingen het examen-nieuwe-stijl. Volgens de eindexamencommissie was er bij het examen-oude-stijl sprake van ,,normale examens zonder bijzonderheden''. Bij de examens-nieuwe-stijl zijn de exacte en economische vakken goed gemaakt, maar bleek wiskunde B ,,moeilijker dan verwacht''. Ook Latijn was ,,lastig'', aldus de commissie, die vandaag de normering heeft vastgesteld.

De examens voor havo, zowel oude als nieuwe stijl, zijn goed verlopen. Wel was geschiedenis ,,wat aan de moeilijke kant'', maar daar is in de normering rekening mee gehouden, aldus de commissie. Van de 42.000 havo-kandidaten deden er 10.000 examen-nieuwe-stijl.

Ook bij mavo en vbo was sprake van ,,normale'' examens. Wel waren er ,,onvolkomenheden'' bij de vakken wiskunde, natuurkunde en tekenen/handvaardigheid/textiel waarmee in de normering rekening is gehouden. ,,Een enkele vraag was niet goed gesteld'', aldus de woordvoerder van de eindexamencommissie.