Rampenbestrijding vol zwakke plekken

Een goede bestrijding van rampen en zware ongevallen is door slechte organisatie onvoldoende gewaarborgd. Dit blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brandweer, politie en geneeskundige diensten werken moeizaam samen. Slechts een derde van de gemeenten heeft een of meer rampenbestrijdingsplannen. De plannen bestrijken maar een beperkt aantal risico's.

De Rekenkamer heeft betrokkenen geënquêteerd bij 211 gemeenten, 28 van de 37 brandweerregio's en alle provincies. Het onderzoek is gehouden in de tweede helft van vorig jaar, en is volgens de Rekenkamer ,,niet ingegeven of gericht op'' de vuurwerkramp in Enschede of de cafébrand in Volendam.

De minister van Binnenlandse Zaken is niet op de hoogte van alle knelpunten die zich in gemeenten kunnen voordoen en daardoor kan hij zijn beleid niet tijdig bijsturen, zeggen de onderzoekers. Het personeel van de verschillende diensten is slecht opgeleid voor rampenbestrijding en oefent te weinig. Ziekenhuizen laten het hier meestal afweten. Het ministerie heeft veel handleidingen gemaakt over de bestrijding van rampen, maar deze hebben volgens de Rekenkamer nauwelijks bijgedragen aan een betere organisatie. Het beleid komt op ad hoc basis tot stand, het is onvoldoende concreet uitgewerkt en het is ook onvoldoende duidelijk over taken en verantwoordelijkheden.

Gemeenten hebben de wettelijke plicht voor elke voorzienbare ramp een bestrijdingsplan op te stellen, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Slechts twee derde van de gemeenten heeft de kans op rampen geïnventariseerd en de helft daarvan heeft er ook een analyse van gemaakt. Het ministerie heeft een lijst met mogelijke rampen opgesteld, maar voor de helft van deze rampen heeft geen enkele gemeente een rampenbestrijdingsplan. De kans op een ramp met een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen is volgens gemeenten en brandweerregio's het grootst, maar slechts 5 procent van de gemeenten heeft hiertegen een bestrijdingsplan opgesteld.

Staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken) zei vanmiddag in een reactie dat de organisatie van rampenbestrijding op belangrijke punten onvoldoende professioneel is. De samenwerking tussen brandweer, politie en ambulancediensten noemde hij te vrijblijvend. Dit kan volgens hem worden opgelost door de actiepunten uit te voeren die het kabinet na de ramp in Enschede heeft opgesteld.

RAPPORT RAMPENBESTRIJDING: via www.nrc.nl