Personalia

Prof. mr. A.H.J. Swart, raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam, wordt tijdelijk toegevoegd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Swart, bijzonder hoogleraar Europees strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, maakt deel uit van een groep van 27 rechters die eerder deze week door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een periode van vier jaar zijn benoemd om de achterstand in de rechtszaken bij het tribunaal weg te werken.