Optimisme van MKB ondanks lagere groei

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf blijven overwegend positief over hun kansen om door te groeien. Hoewel zij vrezen dat de Nederlandse economie als geheel een zware tijd tegemoet gaat, laten zij hun eigen investeringsplannen en verwachtingen daar nauwelijk door beïnvloeden.

Dat blijkt uit een rapportage van onderzoeksbureau Nipo onder ruim 2.300 ondernemers. Vergeleken met vorig kwartaal zijn meer ondernemers bereid te investeren in de eigen zaak. Zestig procent verwacht een omzetstijging te boeken (tegen 58 procent vorig kwartaal), 92 procent denkt winst te maken (87 vorig kwartaal) en de verwachting over de banengroei is iets positiever. De winstmarges in sommige sectoren zijn ten opzichte van vorig jaar echter gehalveerd.

Brancheorganisatie MKB Nederland is blij met de positieve kijk van ondernemers op hun eigen bedrijven, ,,We dieselen lekker door'', aldus voorzitter Hans de Boer. Hij waarschuwt ervoor dat ,,het negatieve macrobeeld het microbeeld neerwaarts kan beïnvloeden''. ,,De internationale ontwikkelingen hebben weinig effect op het MKB, maar we zijn erg kwetsbaar voor de hectiek op de arbeidsmarkt.''

De Boer greep de positieve verwachtingen van zijn achterban (540.000 bedrijven) dan ook aan om zijn inzet voor het komende Voorjaarsoverleg, aanstaande maandag, kracht bij te zetten. Daar spreken werkgevers, werknemers en de overheid over de komende loonrondes en cao`s. De Boer waarschuwde dat de investeringsbereidheid wel eens een deuk zo kunnen oplopen als de loonkosten teveel stijgen. Dat heeft nadelige gevolgen voor de hele economie.

,,De realisaties in 2000 waren lager dan de verwachtingen voor dat jaar. Dat is een omslagpunt, daar worden ondernemers behoudender van'', aldus De Boer. Hij wil dan ook dat werkgevers en werknemers in de komende cao's meer aandacht besteden aan variabele beloning, afhankelijk van de winsten in een bepaalde bedrijfstak. Ook stelt De Boer voor een deel van de overschotten van de sociale fondsen (in totaal 15 miljard gulden) in te zetten ten behoeve vamn een beheerste loonkostenontwikkeling. ,,Daar ligt een grote rol voor de overheid, die zelf flink debet is geweest aan de hoge inflatie van dit moment'', aldus De Boer.

Naast de inzet op flexibele beloning blijft het van groot belang de arbeidsmarkt verder te verruimen, vindt De Boer. Het aantal openstaande vacatures in het MKB is met 178.400 op recordhoogte, terwijl de groei van de werkgelegenheid stagneert.