Ondernemers willen grotere EU

Nederlandse ondernemers willen dat de Europese Unie snel besluit tot uitbreiding in oostelijke richting. De voormalige Oostbloklanden moeten zo snel mogelijk lid worden en de EU-regels overnemen. Dat zei werkgeversorganisatie VNO-NCW gisteren. De organisatie vindt de vrees voor grote schokken bij een `plotselinge toetreding' ongegrond. Volgens de ondernemers is het proces van economische integratie al bezig sinds de val van het IJzeren Gordijn. Nederlandse bedrijven staan op de tweede plaats wat betreft investeringen in voormalige Oostbloklanden. De ondernemers ondervinden moeilijkheden bij certificering, zaken van intellectueel eigendom en het functioneren van overheidsdiensten.