Niet allemaal rijk

Jarenlang kreeg lezeres O. te Amsterdam Vrij Nederland. Het abonnement was een cadeau van een dierbare vriend. Die overleed begin april en nu is het abonnement stopgezet. Derhalve wil lezeres O. voortaan elke week weten of het de moeite loont om VN te kopen ,,want het geld groeit me niet op de rug''. Groter verschil met meneer Shepard bij Aegon is nauwelijks denkbaar. Die incasseert ,,meer dan vijftien miljoen aan opties. Dat tart elk voorstellingsvermogen'', verzucht Ad Verhoeven, voorzitter van de vakcentrale Unie MHP in HP/De Tijd. Hij zal mogelijke druk van zijn achterban weerstaan en bij de volgende CAO-onderhandelingen geen buitensporige looneisen stellen. ,,We moeten echt uitkijken dat we niet – om met FNV-voorzitter Lodewijk de Waal te spreken– allemaal kleptocraten worden.'' Verhoeven acht de kans echter niet groot dat het kleptocratendom uitdijt: ,,Niemand wil toch naar de beroerde jaren zeventig en tachtig terug, waarin elke week wel een fabriek dichtging.''

Die verstandige woorden kan oud-Vendex-chef Jan Michiel Hessels in zijn zak steken. Elsevier laakt Hessels' opmerking ,,dat pràten over heel hoge inkomens aan de top al gevaarlijk is, omdat het andere werknemers op het idee kan brengen te veel loon te eisen''. Het blad vindt dat er juist wél veel over gepraat moet worden. ,,De veel verdienende bazen beginnen zich zichtbaar te generen. Dat is goed. Veel praten over onverdedigbaar hoge beloningsniveaus en te grote salarisverhogingen zal die gêne alleen maar vergroten.'' Ook laakt Elsevier het verband dat te gemakkelijk wordt gelegd tussen vorstelijke beloningspaketten en kwaliteit van managers, en verwijst naar Freddie Heineken. ,,Bij het bierconcern kennen ze geen optieregelingen. Heineken let op de kosten en is zuinig op zijn aandelen. En om nou te zeggen dat zijn bedrijf slecht management heeft of kampt met een laag gewaardeerd aandeel...''

Op waardering van de jonge partij Leefbaar Nederland behoeft bestuurskundige Wim Derksen niet (meer) te rekenen. Zijn waarschuwing voor ,,de bruine kant van veel gemeenteraadsleden van lokale partjen'', is de voorman van Leefbaar Nederland, Jan Nagel, in het verkeerde keelgat geschoten, aldus De Groene Amsterdammer. Volgens Nagel spreekt `hooggeleerde vriend Derksen' niet als onafhankelijk wetenschapper maar als PvdA-lid. Alsof een partijlidmaatschap de uitspraak van een wetenschapper bijvoorbaat verdacht maakt. Nagel verwijt Derksen (ten onrechte) wat hijzelf in de jaren '70 deed: als PvdA-lid zijn radioprogramma In de rooie haan schaamteloos misbruiken voor progressieve (lees: PvdA) doeleinden.

Weinig waardering ondervond ook HN. Zó weinig dat het niet meer in de kiosk ligt, meldt VN. ,,We overwegen om weer gewoon Hervormd Nederland te gaan heten, want HN krijgen we er bij onze lezers niet ingeburgerd'', aldus de hoofdredacteur. Dat is afwachten. Zoals ook moet worden afgewacht of het wat wordt met de handhaving c.q. ,,herstel van de sacraliteit van de liturgische taal'' in de rooms-katholieke kerk, waartoe Rome heeft opgeroepen teneinde meer eenheid in de eredienst te bewerkstelligen. HN noemt het een begrijpelijk streven, maar verwacht niet dat de parochies de eigen invulling van de eredienst zonder pardon opzij zullen zetten.

Kiezers voelen zich bij Kamerverkiezingen vaak opzij gezet omdat niet zelden een coalitie wordt gevormd die niet hun voorkeur heeft. Zij vergeten dat zij geen kabinet kiezen, maar de Tweede Kamer. Ook VN vergeet dat, blijkens het artikel over de nieuwe regenten van de PvdA. Mocht Kok voortijdig vertrekken ,,dan heeft de PvdA in elk geval al een andere minister-president op de plank liggen: Ad Melkert. Net als bij Brinkman destijds lijkt het er niet toe te doen dat er eerst nog verkiezingen moeten worden gehouden'', aldus het blad dat waarschuwt dat de ,,PvdA in dezelfde val dreigt te lopen die de christen-democraten zeven jaar geleden noodlottig werd''. Niet alleen om dit artikel moet lezeres O. te Amsterdam VN kopen.

    • Anna Visser