Meeste Belgen tegen uitbreiding

De Belgen zijn in meerderheid tegen uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerd opinie-onderzoek in opdracht van het weekblad Knack. Van de Vlamingen is 57 procent tegen en van de Walen 51 procent. De enquête komt juist voordat België op 1 juli EU-voorzitter wordt. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de meeste Belgen vertrouwen hebben in de Europese Commissie (65 procent) en het Europees Parlement (66 procent). Ook zou 79 procent van de Belgen bij een referendum voor het lidmaatschap van de EU stemmen en 70 procent juicht de invoering van de euro toe. De kennis van de EU is bij Belgen gering: bijna 70 procent kan niet één Europese instelling noemen.