Lagere straf bij deal met criminelen

Het openbaar ministerie krijgt een regeling voor het sluiten van deals met criminelen. In ruil voor belastende informatie kan het openbaar ministerie eenderde van hun straf kwijtschelden.

Een wetsvoorstel hierover krijgt na vele overlegrondes steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Geen enkele partij bleek gisteren in het afrondende debat onverdeeld gelukkig met het voorstel. Toch heeft een Kamermeerderheid liever deze wettelijke regeling voor deals met criminelen dan geen regeling. ,,Iedereen heeft het er moeilijk mee'', zei minister Korthals (Justitie). ,,Het maken van afspraken is niet het fraaiste instrument, maar het is onmisbaar. In een ideale wereld zou ik het niet nodig willen hebben.''

De strafvermindering kan alleen worden aangeboden aan criminelen die informatie kunnen verschaffen over criminele organisaties of over misdaden waarop een gevangenisstraf staat van ten minste acht jaar. Alle afspraken moeten vooraf worden goedgekeurd door de rechter-commissaris.

Een voorstel van de PvdA om een halvering van de straf mogelijk te maken, kreeg geen steun van de andere partijen. Van de Camp (CDA) sprak begin april nog lovende woorden over het PvdA-voorstel, maar hij werd later door zijn fractie teruggefloten.

De rechtszaak tegen Mink K. hing als een donkere wolk boven het debat. Het gerechtshof in Amsterdam besloot in april dat het openbaar ministerie de vervolging van Mink K. moest staken, omdat het openbaar ministerie de inhoud van afspraken met hem niet geheim had gehouden.

De nieuwe wet moet volgens minister Korthals zulke situaties voorkomen. Hij vond het ,,vervelend'' dat de afspraak met Mink K. vaak door Kamerleden werd aangehaald.