Kerkhistoricus krijgt congé om publicaties

Kerkhistoricus Ton van Schaik is ontslagen als (parttime) docent bij de priesteropleiding Bovendonk wegens de affaire rond de Groningse bisschop Eijk. In een brief aan Van Schaik noemt rector A. Ham de ,,perikelen rond enkele publicaties'' als een van de redenen om in het vervolg af te zien van de diensten van de kerkhistoricus, die op de priesteropleiding van het bisdom Breda nieuwe en nieuwste kerkgeschiedenis doceerde.

Van Schaik publiceerde in augustus 1999 drie artikelen in Hervormd Nederland op basis van collegedictaten van Eijk, die voor zijn benoeming in Groningen moraaltheologie doceerde aan het grootseminarie in Rolduc en het Sint Janscentrum in Den Bosch. In deze dictaten noemt Eijk homoseksualiteit een ,,psychische neurose''. De publicaties van Van Schaik leidden tot onrust in het bisdom Groningen en tot landelijke publiciteit rond de aanstaande bisschop.

Sinds zijn publicaties in 1999 heeft Van Schaik geen college meer gegeven op Bovendonk. Het gastdocentschap op de priesteropleiding rouleert over enkele freelance docenten. Pas in september zou de kerkhistoricus weer aan de beurt zijn. Volgens Van Schaik heeft Bovendonk de gelegenheid nu aangegrepen hem te ,,lozen''. ,,De affaire Eijk is nog lang niet uitgewerkt, zeker niet in Groningen.''

Rector Ham bevestigt dat ,,het gebrek aan loyaliteit aan de katholieke kerk'' een van de redenen is voor het ontslag. ,,De manier waarop Van Schaik in zijn artikelen een nog te wijden bisschop heeft neergezet was natuurlijk niet erg kies.''

Bisschop Eijk zelf is al maandenlang niet in functie. Hij is herstellende van een bekneld bloedvat in de hersenstam.