Jongeren steunen via web imam el-Moumni

Een groep moslimjongeren heeft via de website www.imam-online.nl ruim 1200 steunbetuigingen verzameld voor de Rotterdamse imam Khalil el-Moumni. Vanmiddag zouden ze in Den Haag de digitale handtekeningen in een petitie aanbieden aan minister Van Boxtel (Integratiebeleid). De opstellers van de petitie willen hun ,,oprechte verbazing uiten over de negatieve beeldvorming die de media rondom Imam el-Moumni scheppen.'' Volgens hen zijn de uitspraken van el-Moumni uit hun verband gerukt en te letterlijk uit het Arabisch vertaald. ,,De beschuldigingen staan haaks op het beeld dat wij de afgelopen negen jaar van hem hebben gekregen.''

De vijf moslimjongeren die imam-online vorig jaar november hebben opgezet, zijn vaste bezoekers van de An-Nasrmoskee in Rotterdam waar el-Moumni preekt. Ze hebben ook geregeld contact met hem en ze zijn bezig zijn preken in vertaling op de site te zetten. Volgens een 24-jarige webmaster van imam-online, die niet met zijn naam in de krant wil, gaat het erom dat de imam het gedrag van homoseksuelen afkeurt, niet hun persoon. ,,Als persoon moet je ze respecteren. Maar nu wordt de islam in de media onderuitgehaald.''

Volgens een woordvoerder van minister Van Boxtel zou de minister bij het in ontvangst nemen van de petitie herhalen wat hij eerder in de discussie met de imams heeft gezegd, namelijk ,,dat de maatschappelijke betekenis van el-Moumni's woorden niet door de beugel kan''.