Gronings vervoer naar Arriva

De provincie Groningen verleent de concessie voor het verzorgen van openbaar vervoer aan vervoerder Arriva. Het contract loopt tot medio 2004. Met de concessie is een bedrag gemoeid van 262 miljoen gulden, zo maakten partijen gisteren bekend. Het concern meent met het contract dichter bij zijn ambitie te komen de grootste openbare busvervoerder in het land te worden. Eerder al verleende de provincie Drenthe Arriva een OV-concessie.