Export naar record

De uitvoer van goederen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 16 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Nederland stevent opnieuw af op een exportrecord, nadat vorig jaar de grens van 500 miljard gulden werd overschreden.

Zestien procent is een lagere groei dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, maar staatssecretaris Ybema van Economische Zaken zegt tevreden te zijn. ,,Dit is niet slecht, zeker niet als we bedenken dat het vooral lagere prijsstijgingen zijn die voor lagere groeicijfers zorgen'', aldus Ybema in een toelichting.

In hoeveelheden product scoort exporterend Nederland nog steeds goed. ,,Negatieve effecten van de groeivertraging in de wereldeconomie komen in het eerste kwartaal dus nog niet duidelijk tot uiting''. Ybema twijfelt er niet aan dat de exportgroei in de loop van het jaar zal terugvallen. Het Centraal Planbureau rekent dit jaar op een groei van 5,5 procent en volgend jaar op 6,25 procent groei.