EU wil BSE-test uitbreiden

De Europese Commissie wil meer koeien laten testen op gekkekoeienziekte (BSE). Het Veterinair Comité van de Europese Unie stemde gisteren in met het voorstel om de leeftijd vanaf welke risicodieren (dieren die ziek zijn of op de boerderij overlijden) moeten worden getest op BSE, per 1 juli te verlagen van 30 naar 24 maanden. Oostenrijk, Finland en Zweden, waar geen BSE is vastgesteld, worden hiervan uitgezonderd. Wel moeten zij steeksproefsgewijs ten minste 10.000 runderen per jaar testen. Voorts hoeven lokale autoriteiten niet langer te eisen dat een hele kudde wordt geruimd na vaststelling van een BSE-geval. BSE kan bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob veroorzaken.