Eerste Kamer(leden) 2

De vraag is niet of de Eerste Kamer al dan niet moet worden afgeschaft, de vraag moet zijn waarom we zo'n gezelschap niet een meer functionele taak geven in het politieke proces.

Los van wetgeving zijn er tal van andere beleidsmatige en politieke discussies nodig om beleid op een adequate manier te formuleren en te implementeren. Elke bewindspersoon brengt met enige regelmaat nota's uit met strategische uitgangspunten voor het beleid. Dit zijn bij uitstek onderwerpen waarbij personen met een grote maatschappelijke ervaring nodig zijn om met de bewindslieden en hun ambtenaren mee te denken. Bij de voorbereiding van veel van die nota's wordt de inbreng van wijze mensen georganiseerd om voeling te krijgen en te houden met wat in de samenleving leeft.

Wat zou er tegen zijn dergelijke nota's met een strategisch karakter eerst met de Eerste Kamer te bespreken, om de hoofdlijnen te toetsen aan de politiek maatschappelijke inzichten van de leden van de Eerste Kamer, alvorens de nota naar de Tweede Kamer te sturen voor de politieke besluitvorming? Aldus zou de Eerste Kamer een werkelijk belangrijke functie in het beleidsvormingsproces kunnen vervullen en zou gebruikgemaakt kunnen worden van de ervaringen en inzichten die elke dinsdag in het Eerste Kamergebouw beschikbaar zijn.

    • Paul de Jongh